Filharmonie mladých 10. června 2011 v Rudolfinu

foto
foto
foto
foto
foto